Kontingentsatser

Kontingentsatser fodbold 2021

- Senior 1.700 årligt som opkræves halvårligt med 850 kr.
- Studerende, Kvindesenior, Veteran, Oldboys 1.400 årligt som opkræves halvårligt med 700 kr.
- Ungdom 1.200 årligt som opkræves halvårligt med 600 kr.
- Aktive u/kamp 700 årligt som opkræves halvårligt med 350 kr.
- Passive 200 kr. som opkræves helårligt med 200 kr.

Øvrige aktiviteter 2020 - 2021

- Yoga 1.600 kr. årligt som opkræves halvårligt 800 kr.*
- Badminton 1.000. kr. årligt som opkræves halvårligt med 500 kr.
- Badminton træning 600 kr. årligt som opkræves halvårligt med 300 kr.*
- Hockey 1.000 kr. årligt som opkræves halvårligt med 500 kr.
- Krible Krable 800 kr. årligt som opkræves halvårligt med 400 kr.
- Ski-fitness 500 kr. kr. årligt som opkræves halvårligt med 250 kr.


*Foreningen fastsætter og regulerer halvårligt kontingentsatserne for de øvrige aktiviteter, og evt. nye aktiviteter, ift. udgifter til instruktører og øvrige omkostninger for foreningen.