Hele Familiens klub - Klubopgaver

 

Klubopgavekoordinator

Spillernes sportslige og sociale oplevelser er direkte afhængige af de pengegivende aktiviteter som klubben daltager i.

Der er række aktiviteter som ligger nogenlunde fast og ser således ud:

  • Kræmmermarked
  • Garden Living

Derudover er der "fælles arbejdsdage" i klubhus og på anlægget med løsning af vedligeholdende opgaver.

Opgaven består i at sikre forældrebemanding og tilslutning til disse arrangementer.