Hele Familiens klub - Funktioner og roller omkring ungdomshold

 

I B.I.F. har vi de bedste erfaringer med de hold, der har organiseret sig fornuftigt i relation til ansvar for det sportslige og det praktiske. Vores anbefaling er derfor at man som forældregruppe omkring et hold fordeler disse roller og ansvar imellem sig som nævnt under punkterne i menuen til venstre.