Idrætsforeningen - Vedtægter

 

Vedtægter for Brødeskov Idrætsforening

Vedtægterne er senest justeret ved den ordinære generalforsamling 26/5-2016 og ekstraordinær generalforsamling den 9/6-2016.

Vedtægterne kan læses her

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal være:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Aflæggelse af beretning og redegørelse for planer for foreningens fremtidige virksomhed
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand 1 kasserer og 1 sekretær
8. Valg af 3-15 andre bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af en suppleant til bestyrelsen
10. Valg af en revisor samt revisorsuppleant
11. Valg af 1 medlem til stadionudvalg og 1 medlem som Idrætsforeningens repræsentant i Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI).
12. Eventuelt