Vennerne - Info

 

 

Velkommen til Brødeskov Idrætsforenings Venner

 

BIFs venner (eller vennerne i daglig tale) har til formål dels at skaffe midler til idrætsforeningens drift, dels at skaffe frivillig arbejdskraft til de mangeartede små og store opgaver, som driften kræver. Det kan være fodboldturneringer i ind- og udland, miniputstævner på eget anlæg eller de årlige afslutningsfester for både små og store medlemmer.Vennerne har også ansvaret for kioskens drift.

 

BIFs venner står for en række arrangementer, som til sammen udgør Idrætsforeningens hovedindtægtskilder: Den årlige haveudstilling i Frederiksborg Slotshave samt biksemadboden og renholdningsopgaverne på kræmmermarkedet. Vennerne er altid på udkig efter nye indtægtskilder, og vi har været involveret i diverse koncerter og plakatophængning for politiske partier.


BIFs venner består mest af forældre til nuværende og tidligere ungdomsmedlemmer, og alle er velkomne til at give en hånd med. Som medlem yder du, hvad du har tid og lyst til, eller du kan nøjes med at støtte vennerne med en årlig indbetaling på 100 Kr.


Ønsker du at blive medlem?

Benyt GIRO konto 8214239 eller e-indbetalingskort via net/web-bank: +01< +8214239<

 

Husk at angive navn og adresse i meddelelsesfeltet, så er du medlem.

 

Kontakt eventuelt et medlem af bestyrelsen.